Stichting Behoud Zwembad heeft zich jaren ingezet voor het werven van sponsorgelden voor het Knopenbad. Zij zijn in 2014 echter gestopt met hun activiteiten. Maakt u dus a.u.b. geen geld meer over naar Stichting Behoud Zwembad maar word donateur rechtstreeks bij Stichting Zwembad Montfoort.

We begrijpen dat het verwarrend is, twee stichtingen met bijna dezelfde naam.
Maar wilt u het zwembad in Montfoort steunen, steunt u dan a.u.b.
Stichting Zwembad Montfoort.

Vanaf 2016 is er een subcommissie van Stichting Zwembad Montfoort aan de slag om de sponsoring en donaties van het Knopenbad te regelen.

Er zijn verschillende manieren om het Knopenbad te steunen:

Reclameborden
Het beheer van de reclameborden wordt geregeld door de sponsorcommissie. Voor informatie kunt u mailen met sponsoring@knopenbad.nl

Donateurs
Bent u in het verleden donateur geweest via Stichting Behoud Zwembad en wilt u dit voort zetten, dan zijn wij uiteraard erg blij met uw bijdrage! Hiervoor kunt u de machtiging invullen en opsturen naar het Knopenbad, voor een eenmalige of jaarlijkse donatie.

 

Vrije gift

Wilt u liever geen machtiging afgeven, maar wel geld doneren aan het zwembad? Dat kan natuurlijk ook. Onze bankrekening is NL47 RABO 0128 0510 43 t.n.v. Stichting Zwembad Montfoort. Wilt u a.u.b. vermelden dat het om een donatie gaat? Bij voorbaat onze dank.

 

Bestuur Stichting Zwembad Montfoort